Salutació del president

Albert Vidal i Arconada

Benvolgut pescador o castier

He estat lligat a la Federació durant 26 anys, en els que he anat adquirint experiències i coneixements que em varem fer decidir, a presentar-me com a President. He conegut per tant la Federació Catalana de Pesca Esportiva i Casting (FCPEC) des dels seus orígens, i a les persones que han estat lligades amb ella, tant com a directius com a societats o com a esportistes, als que des d'aquí vull públicament retre el meu reconeixement per la seva dedicació a la pesca esportiva i al Càsting, a la vegada que agrair-lis poder haver gaudit de la seva companyia i per haver-me proporcionat les seves valuoses experiències i coneixements sobre aquesta activitat.

Considero que en la pesca esportiva a Catalunya coincideixen varis aspectes fonamentals:

 1. És una activitat esportiva
 2. És una activitat esportiva que es practica bàsicament amb finalitats lúdiques.
 3. Es practica en domini públic, tant a mar com a riu, pel que l'escenari on la practiquem pertany sempre a un tercer, en aquest cas a l'Administració, i suposa una incidència sobre un recurs natural renovable com és la fauna piscícola.
 4. Existeix un importantíssim teixit associatiu arreu del territori format per les societats i clubs de pescadors esportius amb una gran voluntat i experiència tant en la vessant competitiva (vora 3.000 concursos l'any), com en la vessant d'implicació i participació en la gestió de la pesca (els 8 convenis de col·laboració establerts amb l'administració).
 5. Hem gaudit i gaudim d'excel·lents esportistes que han assolit i assoleixen les més altes classificacions en les competicions internacionals.
 6. De les 3 branques que suposen la nostra activitat, una que és la pesca en aigües continentals va clarament a la baixa, mentre que les altres dues: la pesca en aigües marines i el Càsting es mantenen o bé veuen augmentada la seva pràctica.

Aquestes característiques són les que m'han condicionat quant al programa que a través de la Junta Directiva que s'ha constituït, volem portar a terme durant aquests propers 4 anys i que es concreten en:

 1. Una nova relació amb societats de pescadors en el sentit que la FCPEC és la integració de totes les Societats i esportistes, i per Llei és el legal representant d'aquesta pràctica esportiva. Ha d'integrar totes les diferents sensibilitats i formes d'entendre la nostra activitat sense exclusió de ningú: La FCPEC ha de ser un lloc de trobada i concentració i no de confrontament i divisió. Així doncs es desenvoluparà en aquest sentit els acords i actuacions adients i s'establiran els corresponents i necessaris Reglaments de Règim Intern i Esportius.
 2. S'han de valoritzar les Llicències Federatives: i establir de les que siguin necessàries per donar resposta a les demandes dels pescadors i les Societats. Les Llicències s'han d'adaptar a la realitat de la pràctica de la pesca esportiva i no a l'inrevés.
 3. Una Nova política esportiva, basada en la promoció de la pesca esportiva i el Càsting entre els joves, tot creant i valoritzant els campionats,
 4. Promoció de pescadors i castiers de competició, tot intentant aconseguir que puguin competir a nivell internacional sota la bandera de la FCPEC.
 5. Replantejar relacions amb l'Administració, en el sentit de tenir clar cadascú les seves funcions i responsabilitats, i tot establint els mecanismes de relació clars i que responguin a necessitats i a realitats: Les Lleis de Pesca actualment al Parlament i que pròximament poden promulgar-se han de respondre en aquest principi.
 6. Política econòmica, basada en modificar les fòrmules de finançament de FCPEC, ja no prioritzades ni basades en ingressos provinents d'Administracions públiques sinó en ingressos propis de l'activitat esportiva. Els ingressos per Administracions públiques han de ser per realitzar programes concrets conjuntament establerts, i de cap manera han de suposar una càrrega per la FCPEC.

Per desenvolupar-lo vull comptar amb tots vosaltres.

Salutacions

Albert Vidal i Arconada,
President