Guarderia Fluvial i repoblacions a les ZPC intensives

NOTA INFORMATIVA

LA GUARDERIA FLUVIAL I LES REPOBLACIONS A LES ZPC INTENSIVES

El passat dilluns dia 19 de març havíem estat convocats a una reunió a la seu del Departament de Medi Ambient i Habitatge (DMAiH), per tractar de la situació dels acords vigents entre el DMAiH i aquesta Federació Catalana. A la vegada assistirien també els representants sindicals de la Guarderia Fluvial per que en la mateixa es tractaria del greu problema de la manca de cobrament dels salaris d'aquest col·lectiu i del finançament que el DMAiH establirà per resoldre la situació. Acords que entenem no s'estan respectant en absolut, per que apart del problema de cobrament dels salaris per part de la Guarderia Fluvial, esta provocant un profund malestar entre les societats i els pescadors esportius per la manca de repoblacions, afegida al greu estat dels nostres rius empitjorats encara més per la manca de precipitacions.

Divendres passat, dia 16 varen comunicar que es posposava al dia 21 la reunió.

Quant a les repoblacions a les Zones de Pesca Controlada Intensives i de salmònids fora de zona truitera, han començat a realitzar-se directament per part del DMAiH, i aquest ens ha comunicat que fins a començaments de maig, quan es preveu que surti publicat i s'adjudiqui el concurs públic per les repoblacions, es repoblarà la quantitat total de 5030 kg., que suposa 840 kg. per setmana pel conjunt de les 32 Zones de Pesca Controlada de Catalunya on es repobla: es a dir 25 kg. per Zona de Pesca a la setmana.

Així on l'any passat fins a maig, la Federació va repoblar 25.145 kg. de truita, el DMAiH en repoblarà 5030 kgs. El nombre de Societats afectades és de 32, pel que fent una senzilla operació surt a 157 kg. de truita per Societat, en 2 mesos. Això i fer pagar 11€ al pescador és absolutament incompatible. Ara entenem a més com és que en la Resolució de Vedes d'enguany surten 6 truites com a cupo màxim a poder pescar als intensius.

La Federació ha fet reiterades propostes, com es van mostrar a l'Assemblea General del passat 3 de març, per tal de solucionar la situació creada pel DMAiH, i sobre tot perquè els Guardes poguessin cobrar els seus salaris i les Societats poguessin pescar. Però de moment com podeu comprovar, no hi ha res solucionat. Això si en quant s'ha produït alguna mortaldat de peixos a Catalunya i s'han tingut que anar ha rescatar i salvar peixos, l'Administració ha demanat la intervenció de la Guarderia Fluvial, que sempre ha acudit, malgrat no cobrar, i ha actuat amb tota professionalitat.

Una incongruència que ens ha sobtat especialment i que no entenem com el DMAiH arriba a fer-la, és la obligatorietat de matar tota Truita arc iris que es pesqui. I si un pescador per consciència no vol fer-ho, que passa? Com si el problema de la manca de població de truites a Catalunya fos actualment la existència de Truita arc iris: A qui volen enganyar. La tan esbombada Directiva Marc de l'Aigua de la Unió Europea, s'acompliria en l'actualitat si l'Administració acomplís les Normes que ella mateixa ha promulgat fins ara: Perquè no oblidem, que el riu és Domini Públic i és l'Administració qui atorga els permisos de detracció i aprofitament de l'aigua, qui dona els permisos d'abocament, qui realitza les obres de modificació dels rius i estanys i en teoria qui, a més, controla tot això. Que mes voldríem nosaltres que el riu es pugues autoregenerar, i esta clar que si no ho pot fer no és culpa nostra. I si no ho pot fer, cal realitzar repoblacions, per que no tenim per que pagar amb la nostra afecció, la incompetència d'altres. Això si les repoblacions creiem que deuen fer-se de tal manera que no afectin a les poques poblacions de truita autòctona que queden. De totes maneres volem recordar que les repoblacions amb Truita Arc iris es realitzen fora de zona truitera i allà on pràcticament no existeix població piscícola per que no pot viure, no per que la pesquin.

Pel que fa a la Resolució que regula la pesca a Catalunya al 2007, el DMAiH no ha tingut per res en compte el que s'ha aprovat als Consells de Pesca. No entenem doncs perquè serveixen aquests i la tan esbombada política de participació ciutadana: Que us serveixi d'avis pel que preveu el projecte de llei de pesca redactat pel DMAiH: preveuen elements participatius en la gestió que no executius, no ens enganyem. Si fan el cas que fan als actualment existents no anem bé.

Puntualment us tindrem informats.