Ordre de veda 2004

10 de març de 2004

Ja podeu consultar a la secció de Medi i Natura la resolució del Departament de Medi Ambient i Habitatge, publicada al Diari Oficial de la Generalitat, per la qual es fixen les espècies pescables, els períodes hàbils de pesca i les aigües en què es pot dur a terme l'activitat de pesca a les aigües continentals de Catalunya per a la temporada 2004.