Reunió Comitè de Competicions Àrea de Mar

3 de març de 2004

Convocatòria reunió Comitè de Competicions de l'Àrea de Mar Costa i Embarcació Fondejada

Data: 24 de març de 2004
Lloc: Seu social de la F.C.P.E. i C.
Horari: 18:00 hores

Ordre del dia

1. Regularització competició modalitat de Mar Costa Lliga de Clubs
2. Confirmació dates i horaris Selectius Provincials de Catalunya
3. Confirmació dates i horaris Campionats de Catalunya, Selectiu Alta Competició, Selecció Nacional Catalana
4. Assignació de participants de les Representacions Territorials de Pesca als Campionats de Catalunya.
5. Bases de la Competició Oficial
6. Comentaris sobre la documentació donada a la darrera reunió del Comitè de Competicions.
7. Precs i preguntes


A aquesta reunió es sol•licita l'assistencia dels Presidents de les Representacions Territorials de Pesca de Barcelona, Tarragona i Girona, així com dels candidats a representants d'esportistes en les modalitats de Mar.

Barcelona, 2 de març de 2004