ACORDS JUNTA DIRECTIVA 14/12/2015

30 de desembre de 2015

ACORDS:

Assumptes jurídics:

Registrar la FCPEC com a Grup d’Interès davant de la Generalitat d’acord amb la Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern; i proposar a l’ACPEC la mateixa actuació.

Assumptes organitzatius:

Convocar l’Assemblea General Ordinària el dia 30 de gener de 2016 a la seu social de la Societat Unió de Pescadors Esportius d’Olesa de Montserrat a les 10:00 en primera convocatòria i a les 10:30 hores en segona, immediatament després de l’Assemblea de l’ACPEC prevista en principi al mateix lloc i dia a les 9:00 h en primera convocatòria i a les 9:30 h en segona.

Recomanar a l’ACPEC la renovació de les pòlisses d’assegurances que es tenen amb MAPFRE i MARKEL a través d’UNIFEDESPORT.

Convocar eleccions a representants dels esportistes catalans en la Federació Espanyola de Pesca i Càsting.

Assumptes esportius:

Arxivar l’expedient disciplinari obert a un esportista d’alt nivell de Mar Costa.

Defensar el descompte dels preus als permisos de pesca per als federats i els socis de les Entitats titulars de les Zones de Pesca Controlada.

Continuar les gestions per aconseguir als ports l’establiment d’Àrees Especials de Pesca Marítima Recreativa obertes a qualsevol pescador assegurat.

Impulsar les jornades i actuacions de neteja de les ribes a l’Escenari de Foix a canvi de l’ampliació dels trams als quals es permeten els concursos de pesca.

Tancar les reclamacions fetes al CSD quant a les classificacions dels campionats d’Espanya de Mar Costa al no ser de la seva competència.

Donar suport a les Entitats quant a les renovacions dels Estatuts i de les Juntes en compliment de les obligacions federatives establertes a la Llei de l’Esport.

Notícia classificada a: federacio