CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 2014

19 de novembre de 2014

CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 2014

Per acord de la Junta directiva del dia 12 de novembre de 2014, em plau convocar-vos a l’Assemblea General Ordinària de la Federació Catalana de Pesca Esportiva i Càsting (FCPEC).

Dia: Dissabte 20 de desembre de 2014

Hora: 11:00 hores primera convocatòria, 11:30 hores segona convocatòria

Lloc: Local social de la Agrupació Joanenca de Pesca. C/ Sant Isidre, 24. 08250 Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona)

NOTA: De 9:30 A 11:00 es realitzarà al mateix dia i lloc l’Assemblea General Ordinària de l’Associació de Clubs de Pesca Esportiva de Catalunya (ACPEC).

ORDRE DEL DIA

  1. Constitució de l’assemblea i nomenament d’interventors.
  2. Lectura de l’acta anterior i aprovació si s’escau.
  3. Informe de Presidència.
  4. Ratificació dels càrrecs nous.
  5. Consolidació comptable exercicis 2009 a 2013.
  6. Entitats esportives vigents i caducades.
  7. Reconeixement dels esportistes.
  8. Calendari de competicions.
  9. Ponències i mocions en cas que n'hagin de presentades
  10. Torn obert de paraules sobre l’ordre del dia.

El secretari en funcions

Rodrigo González Dávila

Barcelona, 17 de novembre de 2014

Notícia classificada a: federacio