CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

16 de novembre de 2012

CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE LA FEDERACIÓ CATALANA DE PESCA ESPORTIVA I CÀSTING

Per acord de Junta Directiva del 17 d'octubre de 2012, em plau convocar-vos a l'Assemblea General Ordinària de la Federació Catalana de Pesca Esportiva i Càsting (FCPEC).

Dia: 15 de desembre de 2012

Hora: 10,00 hores primera convocatòria, 10,30 hores segona convocatòria

Lloc: Local del Consell Català de l'Esport . Av. Països Catalans 40-48 08950 Esplugues de Llobregat - BARCELONA

Amb el següent

ORDRE DEL DIA:

  1. Constitució de l’Assemblea.
  2. Nomenament dels tres interventors per l’aprovació de l’acta de l’assemblea.
  3. Informe de Presidència.
  4. Lectura de l’acta anterior i aprovació si s’escau.
  5. Pressupost econòmic del 2013, i aprovació si s'escau.
  6. Programa d’activitats i calendari esportiu de la FCPEC del 2013. (El calendari de competicions serà provisional fins l’aprovació del Calendari Oficial de la “Federación Española de Pesca y Casting”.)
  7. 11,00-11,30 hores PAUSA

  8. Ponències i mocions en cas que n'hagin de presentades
  9. Torn obert de paraules.

13,00 hores : FINALITZACIÓ.

El Secretari

Francisco Pagano Vilaplana

Barcelona, 31 d'octubre de 2012

Notícia classificada a: federacio