CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA 1

28 de març de 2012

CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA 1 MODIFICACIÓ/ADEQUACIÓ ESTATUTS DECRET 58/2010

Per acord de Junta Directiva de 14 de març de 2012, em plau convocar-vos a l’Assemblea General Extraordinària de la Federació Catalana de Pesca Esportiva i Càsting (FCPEC).

Dia: 28 d'abril de 2012

Hora: Una vegada finalitzada l’Assemblea General Ordinària, s’iniciarà aquesta Assemblea General Extraordinària.

Lloc: Local del Consell Català de l'Esport . Av. Països Catalans 40-48, 08950, Esplugues de Llobregat – BARCELONA.

Amb el següent

ORDRE DEL DIA:

1. Adequació dels Estatuts de la Federació Catalana de Pesca Esportiva i Càsting, segons el Decret 58/2010, de 4 maig, de les Entitats Esportives de Catalunya.

2. Lectura dels punts a modificar i/o adequar.

3. Aprovació si s’escau de les modificacions als Estatuts.

El Secretari

Francisco Pagano Vilaplana

Barcelona, 28 de març de 2012

Notícia classificada a: federacio