CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

28 de març de 2012

CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE LA FEDERACIÓ CATALANA DE PESCA ESPORTIVA I CÀSTING

Per acord de Junta Directiva de 14 de març de 2012, em plau convocar-vos a l’Assemblea General Ordinària de la Federació Catalana de Pesca Esportiva i Càsting (FCPEC).

Dia: 28 d'abril de 2012

Hora: 9,00 hores primera convocatòria, 09,30 hores segona convocatòria

Lloc: Local del Consell Català de l'Esport . Av. Països Catalans 40-48 08950 Esplugues de Llobregat

Amb el següent

ORDRE DEL DIA:

  1. Constitució de l’Assemblea.
  2. Nomenament dels tres interventors per l’aprovació de l’acta de l’assemblea.
  3. Informe de Presidència.
  4. Lectura de l’acta anterior i aprovació si s’escau.
  5. Gestió econòmica del 2011, i aprovació si s'escau.
  6. Ponències i mocions en cas que n'hagin de presentades
  7. Torn obert de paraules.

El Secretari

Francisco Pagano Vilaplana

Barcelona, 28 de març de 2012

Notícia classificada a: federacio