CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

21 de desembre de 2010

CONVOCATORIA D’ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

Per acord de la Junta Directiva de 2 de desembre de 2010, em plau convocar-vos a l’Assemblea General Extraordinària de la Federació Catalana de Pesca Esportiva i Casting (FCPEC).

Dia: 22 de gener de 2011

Hora:

  • 9:00 h. en primera convocatòria
  • 9:30 h. en segona convocatòria

Lloc: Locals del Consell Català de l’Esport.

Av. Països Catalans, 40-48 - 08950 - Esplugues de Llobregat

ORDRE DEL DIA:

  • 1. Constitució de l’Assemblea.
  • 2. Informe de Presidència.
  • 3. Establiment de directrius pel funcionament de la Federació Catalana de Pesca i Casting pel 2011.
  • 4. Presentació dels informes i auditories corresponents al deute pels permisos de pesca no liquidats corresponents al 2008, i deutes a proveïdors pendents del 2004 al 2008 i 2008 al 2010.
  • 5. Informe jurídic sobre la defensa davant l’Agència Tributaria.
  • 6. Torn obert de paraules.

Àlex de Juan i Monzón

El Secretari

Barcelona, 14 de desembre de 2010

Donada la transcendència dels punts a tractar s’agrairia l’assistència dels Presidents de les Societats. Els presidents dels clubs i societats poden delegar en un membre de la seva junta directiva, mitjançant el certificat signat i segellat juntament amb l’aprovació, a tal efecte, de la junta directiva.

Notícia classificada a: federacio