COMUNICAT A LES SOCIETAS

21 de desembre de 2010

COMUNICAT DE LA FEDERACIÓ CATALANA DE PESCA ESPORTIVA I CASTING (FCPEC)

A traves d’aquest comunicat la FCPEC vol assabentar a les Societats de la situació actual per la que passa la FCPEC.

La situació econòmica a la que la manca de liquidació dels permisos de pesca corresponents a l’any 2008, que va ser exposada i tractada en la passada assemblea general ordinària de la FCPEC, ha comportat l’embargament cautelar dels comptes de la FCPEC, la qual cosa ha afectat de manera substancial el seu funcionament.

En aquests moments la FCPEC te tancades les seves oficines, el que no vol dir que tingui aturada la seva activitat. En aquest sentit us comunico que el dia 22 de gener de 2011, hi ha previst celebrar una assemblea general extraordinària als locals del Consell Català de l’Esport a Esplugues de Llobregat, per establir la sistemàtica de funcionament pel 2011 i futura. La convocatòria de la qual s’adjunta annexa.

En el moment actual en que s’ha produït un canvi polític en la Generalitat de Catalunya entenem que s’obre una diferent situació i perspectiva de futur.

Es voluntat clara de l’actual Junta Directiva que aquesta Federació Catalana continuï amb la seva activitat esportiva i que l’actual situació financera, que pateixen molts altres estaments esportius en el nostre país, no sigui impediment per deixar de desenvolupar aquesta activitat que durant tants anys s’ha dut a terme i amb tant bons resultats pels pescadors esportius catalans. I en aquest sentit volem que sigui la voluntat del conjunt de federats la que determini si es vol continuar o no amb aquesta activitat i la formula de funcionament.

Albert Vidal i Arconada

President

Barcelona, 14 de desembre de 2010

Notícia classificada a: federacio