Pròrroga de la veda en la reserva marina de masia blanca (El Vendrell)

30 d'abril de 2010

Orden ARM/1004/2010, de 22 d'abril, per la que es prorroga la veda establerta per la Orden de 21 de desembre de 1999, per la que s'estableix la reserva marina de Masia Blanca, davant del terme municipal de El Vendrell.

Trobareu aquest enllaç permanentment a Normativa de pesca al mar.

Notícia classificada a: normativa