Pròxima prohibició pesca madrilla i barb de muntanya

15 d'abril de 2010

Pròximament quedarà prohibida la pesca de la madrilla (Chondrostoma miegii = C. toxostoma) i del barb de muntanya, al quedar catalogades com a espècies "vulnerables" en el nou Catàleg de fauna amenaçada de Catalunya, actualment en informació pública (veure disposició addicional primera: modificació de l'Ordre MAB/91/2003).

Enllaç a Anunci d'informació pública del Projecte de decret del Catàleg de la Fauna Amenaçada de Catalunya, i d'altres aspectes relatius a la fauna protegida a gencat.cat.

Notícia classificada a: normativa