Taula rodona: Avaluació i futur participació aigua Catalunya

14 d'abril de 2010

Benvolgut/a,

Ens plau convidar-lo a la taula rodona "Vogant junts pels rius: Avaluació i futur de la participació pública en la gestió de l'aigua a Catalunya", que tindrà lloc el proper 29 d'abril de 16-20h a la sala d'actes del Departament de Medi Ambient i Habitatge- Direcció de serveis: Avinguda Diagonal, 523-525, de Barcelona. 1ª planta.

L'objectiu de la taula rodona és realitzar un debat sobre els processos de participació realitzats per l'ACA en el procés de planificació hidrològica, i explorar vies de continuïtat de la participació pública en el seguiment i aplicació del Pla de Gestió del Districte de conca fluvial de Catalunya.

Per aquest motiu és especialment important comptar amb la seva presència, com a part interessada en la gestió de l'aigua a Catalunya, i com a participant dels processos de participació portats a terme per l'ACA a tot el territori.

L'informem que hem reservat un fons de 60€ per assistent, per les primeres 40 inscripcions, amb el que pretenem contribuir a cobrir les despeses de desplaçament (adjuntem la butlleta d'inscripció).

Amb la voluntat d'enriquir el debat, preguem la seva col·laboració a l'hora d'emplenar el qüestionari adjunt.

Esperem poder comptar amb la seva presència.

Rebi una cordial salutació,

Alba Ballester (Universitat de Saragossa)
Quim Brugué (Universitat Autònoma de Barcelona)
Coordinadors de la taula rodona.

Secretaria:
Laura Sánchez
Fundació Nova Cultura de l'Aigua
e-mail: laura.fnca@unizar.es
Telèfon: 976761572

Organitza: Fundació Nova Cultura de l'Aigua
Promou: Agència Catalana de l'Aigua

Desenvolupament taula rodona

L’Agència Catalana de l’Aigua ha desenvolupat un procés ampli i innovador de participació pública, en el context d’implantació de la Directiva Marc de l’Aigua a Catalunya. Aquest procés ha generat un debat, obert a totes les parts interessades, sobre els aspectes claus de la planificació hidrològica.

Un cop finalitzats els processos de participació, es vol portar a terme una avaluació dels mateixos i una anàlisi de com hauria de ser la participació pública en la gestió de l’aigua en un futur.

La Fundació Nova Cultura de l’Aigua vol contribuir a aquesta tasca amb l’organització de la taula rodona “Vogant junts pels rius”.

Programa

Benvinguda i presentació

16:00-16:15Benvinguda als participants i entrega de documentació
16:15-16:30Presentació i moderació: Alba Ballester, Universitat de Saragossa, FNCA

Intervencions

16:30-16:50Joaquim Brugué, Universitat Autònoma de Barcelona-IGOP
16:50-17:10Xavi Carbonell, ARC Mediació Ambiental
17:10-17:30Daniel Barbé, Xarxa per una Nova Cultura de l’Aigua
17:30-17:50Abel la Calle, Universitat d’Almeria, FNCA
17:50-18:10Gabriel Borràs, Agència Catalana de l’Aigua
18:10-18:30Descans i refrigeri

Debat plenari

18:40-20:00Debat plenari

Adjunts:

Podeu obrir i editar arxius .doc amb OpenOffice.org

Notícia classificada a: medi