Carta Directora General del Medi Natural

14 d'abril de 2010

Escrit enviat al DMAiH pla d'ordenació nova Llei de pesca continental a Catalunya.

Trobareu un enllaç permanent a aquest escrit a Federació.

Notícia classificada a: normativa