Informe Agua y Ordenación del Territorio

16 de març de 2010

Ja es pot consultar el Informe Agua y Ordenación del Territorio (1,3 MB).

Trobareu aquest enllaç permanentment a Medi i natura.

Podeu llegir arxius PDF amb Sumatra PDF.

Notícia classificada a: normativa