Assegurances de pesca i llicències de pesca

1 d'abril de 2009

La Federació Catalana de Pesca Esportiva i Càsting, conjuntament amb la UFEC (Unió de Federacions Esportives de Catalunya) i la corredoria DIANA 14 S.L., han establert un producte per Comerços de pesca i per Societats de pescadors, consistent en la possibilitat d’obtenir la Llicència de pesca i una Assegurança de pesca tot junt.

El projecte de Llei de Pesca Marítima actualment al Parlament, i que esperem s’aprovi pel proper mes de juny, preveu que per a obtenir les Llicències per a pescar a mar, serà obligatori disposar d’una assegurança de pesca. De la mateixa manera amb la Llicència de pesca continental es podrà pescar a mar, si va acompanyada d’una Assegurança de pesca. Qui disposi de la Llicència Federativa ja disposa de l’Assegurança de Pesca.

Així doncs el Comerç de Pesca o Societat de Pescadors podrà sol·licitar a la Federació Catalana de Pesca Esportiva i Càsting tot emplenant l’imprès adjunt la Llicencia de Pesca i l’Assegurança de Pesca, per les persones que ho sol·licitin sense costos afegits, SEMPRE I QUAN ES DEMANIN LES DUES COSES A LA VEGADA.

Per part del Comerç o Societat del total es quedaran amb la quantitat de 2,5 € per Assegurança expedida, pel que hauran de liquidar a la FCPEC la quantitat de 13 € per Assegurança, més el preu de la Llicència de Pesca que és de 15, 05 € per 1 any, 26,25 € per 2 anys, 37,45 € per 3 anys i 44,95 € per 4 anys.

La FCPEC un cop rebuda per fax o e-mail la sol·licitud i previ ingrés de la quantitat corresponent al CC 2100 – 1141 – 51 - 0200062413 emetrà l’Assegurança de Pesca i la Llicència de Pesca que enviarà per correu a l’establiment o Societat, per tal li facin entrega a l titular. Sol·licitem es facin trameses de varies sol·licituds a la vegada, un cop a la setmana, per exemple tot acompanyant la evidencia de d’ingrés en compte.

L’imprès de sol·licitud servirà d’assegurança provisional, per a 20 dies, quedant el seu tenidor cobert des del moment de l’entrega per part del Comerç o Societat.

Barcelona, gener de 2009

Imprés adjunt

Pot veure i editar arxius en format Microsoft Word, OpenDocument Text i HTML amb OpenOffice.org

Notícia classificada a: assegurança, tramits