Al·legacions Avantprojecte de llei del parc natural del Montgrí, les Medes i el Baix Ter

28 de juliol de 2008

Adjunt teniu els enllaços per a descarregar les dues plantilles de les cartes d'al·legacions conjuntes que la Federació tramitarà a la Direcció General del Medi Natural i la Direcció General de Pesca i Acció Marítima.

És molt important que a la major brevetat possible abans del 30 de juliol passeu tots 6 fulls per fax 93 289 05 52 o correu electrònic, els documents per poder avançar les entrades a registre per part de la Federació .

Posteriorment podeu adreçar els originals signats i segellats a la Federació.

A tenir en compte: nom i cognoms del representant legal, NIF i nom de l'entitat.