Reunió de societats de ciprínids. Febrer 2008.

5 de febrer de 2008

Benvolgut President,

Tal i com es va comentar a la reunió que vàrem celebrar el passat dia 12 de gener a l’Hotel El Bruc, per tal de tractar del Conveni de Col·laboració d’aquesta Federació Catalana amb el Departament de la Vice-presidència i el Departament de Medi Ambient i Habitat, i per acord del President d’aquesta Federació Catalana, us convoco a:

Una reunió el proper dia 12 de febrer, a les 19h, al local de l’Associació Joanenca de Pesca, sita la carrer Sant Isidre, 24 de Sant Joan de Vilatorrada per tal de tractar sobre:

PROGRAMA D’ESCENARIS DE PESCA DE CIPRINIDS A CATALUNYA

Tot esperant poder-vos saludar personalment, rebeu una cordial salutació.

Albert Vidal i Arconada
Vice-president

Barcelona, 30 de gener de 2008

Es prega confirmeu la vostra assistència, tot trucant al 93.289.33.00