Calendari de competicions Mar Costa 2008

16 de gener de 2008

Ja podeu consultar el calendari (provisional) de competicions de l'Àrea de Mar Costa i Embarcació Fondejada per l'any 2008

Calendari (provisional) de Competicions Mar Costa 2008