Nota Informativa: Avantprojecte de llei de pesca i acció marítima

1 d'agost de 2007

Us assabentem que ha estat publicat l'anunci d'informació pública de l'Avantprojecte de Llei de Pesca i Acció Marítima realitzat pel Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural de la Generalitat de Catalunya. Per consultar-lo podeu entrar al lloc web de la Generalitat de Catalunya, a la pàgina Projectes de disposicions del Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural.

El termini de presentació d'al·legacions finalitzarà el proper dia 15 de setembre. Tothom que vulgui fer-les pot realitzar-les bé directament, bé a traves d'aquesta Federació Catalana, no enviar les mateixes més tard del 7 de setembre.

Aquesta Llei pretén regular les activitats de pesca que es desenvolupen a mar, tant en el seu vessant professional com recreatiu. Per tant entenem que és prou important que tots aquells pescadors que pesqueu a mar, bé des de la costa bé des d'embarcació, estigueu assabentats del seu contingut per l'afectació que pot tenir vers la vostra activitat.

Us comuniquem que per part d'aquesta Federació Catalana es realitzaran una sèrie de propostes a la mateixa, amb la finalitat de contribuir a millorar aquells aspectes que es consideren convenients. La còpia de les mateixes es penjaran en aquesta web per a general coneixement.

Restem a la vostra disposició per qualsevol ajuda o aclariment.