Nota Informativa: Llicència Federativa pels campionats de pesca d'altura

11 de juliol de 2007

Actualització a 22 de gener de 2009: Per a l'any 2009 (i següents, si no s'informa del contrari) no hi haurà Llicència federativa pròpia dels campionats de pesca d'altura; la llicència federativa a fer servir per als campionats de pesca d'altura serà la Llicència federativa de pesca de competició. Més informació a la secció Llicència de pesca.

--

Tal i com es va aprovar en l'Assemblea de 2005, aquesta FCPEC considera molt important que les Llicències Federatives s'adaptin a les necessitats de les diferents modalitats de pesca i a les necessitats del col·lectiu de pescadors recreatius de Catalunya.

Desprès de temps d'estudi i debat, es comunica l'establiment d'una Llicència Federativa específica per la modalitat de la pesca d'altura:

  • És exclusiva pels campionats de pesca d'altura que organitzi la Federació Catalana de Pesca Esportiva i Càsting.
  • Podran sol·licitar-la els patrons de les embarcacions que participin en aquestes proves oficials, i cobrirà al patró i als tripulants que embarquin amb ell durant el campionat, amb un màxim de 3 persones. A tal efecte el Delegat Federatiu que assisteixi al campionat, prendrà nota del nom i DNI dels tripulants que s'embarquen en les diferents embarcacions que participen en el campionat, els quals restaran coberts pel campionat concret.
  • La vigència de la Llicència serà, per tant "anyal" pels patrons de les embarcacions, i "durant la celebració del campionats" pels acompanyants.
  • Té un cost de 100 euros i per sol·licitar-la cal que el Club remeti a la Federació Catalana les següents dades: Nom i Matricula de l'Embarcació. Nom, Cognoms, Data naixement i adreça del Patró.
  • Pel patró tindria una durada anual, i abans de cada concurs, s'ha de comunicar a la FCPEC el nom i el DNI de les persones que s'embarcaran i que acompanyaran al patró en aquell concurs concret. Aquestes persones quedaran cobertes per danys propis i a tercers, durant els dies que duri el concurs.
  • Els patrons i tripulants que ho desitgin poden optar també per la llicència de competició, ja que alguns participen també en altres modalitat.
  • Les persones que participin en els concursos hauran d'estar en possessió de la corresponent Llicència Administrativa de pesca que atorga la Generalitat de Catalunya, la qual pot ser individual o bé col·lectiva, en el cas que el patró disposi de la mateixa.
  • Tot això sens perjudici que les embarcacions acompleixin amb la normativa sobre seguretat marítima que li són d'aplicació.

Trobareu un enllaç permanent a aquesta nota informativa a Tràmits: Pesca d'Altura.

Notícia classificada a: tramits