Guia de platges accessibles 2007

8 de juliol de 2007

Discapnet ha publicat la seva guia de platges adaptades amb dades actualitzades i oferides pels propis ajuntaments, Creu Roja i altres fonts online amb data de 2007. Com a novetat: noves platges incloses, llistat de banderes blaves i fotografies.

Accés a la notícia a Discapnet