Nota Informativa: Repoblacions a les conques internes de Girona i al Besòs

11 de juny de 2007

El Departament de Medi Ambient i Habitatge (DMAiH) ens ha comunicat que a partir del proper dijous, dia 14 de juny, es començarà a repoblar a les Conques Internes de Girona (Muga, Fluvià i Ter) i a la conca del Besòs, després que l'ACA hagi donat el seu vist i plau, en relació a la contaminació per Musclo Zebra.

A la vegada, i en relació a la Nota Informativa sobre les Repoblacions pel 2007 volem aclarir a què es refereixen per tal de donar la informació el més clara possible:

Es tracta del Pla de Repoblacions que el Departament de Medi Ambient i Habitatge ha aprovat per enguany (2007):

  1. El programa de repoblacions piscícoles pel maig-desembre de 2007 fa referència a les repoblacions amb Truita Arc-iris, a les Zones de Pesca Controlada Intensives, i a les Zones de Pesca Controlada fora del Àrea de salmònids. Ha esta redactat pel DMAiH en funció dels permisos expedits al 2005 i 2006. Enguany és el DMAiH el que s'ha encarregat de la seva el·laboració, contractació de les repoblacions i lliurament de les truites, a diferència de l'any en què ho va fer tot aquesta Federació Catalana.
  2. El repartiment d'exemplars per societat es refereix al programa de repoblacions de Truita Fario provinents de les piscifactories del DMAiH, i que es destinen a les Zones de Pesca Controlada existents dins l'Àrea de salmònids. Es tracta del Programa per 2007, realitzat en la mateixa línia que els que es venen fent des de fa molts anys, tot i que el de l'any 2006 no va ser comunicat en aquesta Federació Catalana, desconeixent-se les repoblacions que es van realitzar, tot i que han estat sol·licitades a través del Consell de Pesca Continental de Catalunya.

Trobareu un enllaç permanent a aquesta nota informativa a Medi i Natura: Zones de Pesca Controlada.