Pesca Marítima: Carta Conseller i Director General de Pesca i Afers Marítims

29 de març de 2007

Carta de la FCPEC als senyors Conseller d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural, i Director General de Pesca i Afers Marítims.

Carta Conseller i Director General de Pesca i Afers Marítims

Enllaç permanent a Federació.