Nota informativa: Guarderia Fluvial i repoblacions a les ZPC intensives

21 de març de 2007

El passat dilluns dia 19 de març havíem estat convocats a una reunió a la seu del DMAiH, per tractar de la situació dels acords vigents entre el DMAiH i aquesta Federació Catalana. Nota informativa: Guarderia Fluvial i les repoblacions a les Zones de Pesca Controlada intensives. Trobareu l'enllaç permanent a Medi i Natura.