Carta de la FCPEC als partits polítics

31 d'octubre de 2006

Actualització del 31 d'octubre a les 0:55 hores

En funció de les problemàtiques hagudes en aquests darrers anys, la Federació Catalana de Pesca Esportiva i Càsting, va considerar oportú demanar als diferents partits polítics amb actual representació parlamentaria (CiU, PSC, ERC, PPC i ICV-EUiA) a més de a "Ciutadans de Catalunya", quines son les seves postures programàtiques en relació a la nostra activitat, en el cas que arribessin a governar, per tal que els pescadors esportius catalans en tinguéssim complida informació.

Així el passat dia 20 de setembre va ser adreçada la carta, que s'adjunta, als diferents Secretaris Generals de les formacions polítiques assenyalades.

Arxiu en format PDF Carta de la FCPEC als partits polítics

S'acompanya les respostes rebudes, al respecte.

Per a llegir les cartes, podeu fer servir l'Adobe Reader