Reunió informativa Àrea de Mar

8 de novembre de 2005

Reunió Àrea de Mar
Es convoca a tots els presidents de societats que practiquin modalitats de mar costa i embarcació fondejada, a una reunió que es realitzarà el pròxim dia 19 de novembre a la seu social de la S.D.P.M.C. Castelldefels.
Els temes a tractar a la reunió, seran, situació de la Federació Catalana de Pesca respecte a l'administració, propostes temporada de competicions 2006, així com qualsevol tema relacionat amb l'àrea de mar costa i embarcació fondejada.

Dia de la reunió: 19 de novembre de 2005
Hora: 10:00 hores
Lloc: Local social S.D.P.M.C. Castelldefels
Passeig de la Marina 26708860 Castelldefels.

Pels temes a tractar, se sol•licita l'assistència de tots els presidents de societats implicades o en seu defecte, dels responsables de mar costa. (confirmeu l'assistència 932893300)

Una vegada conclosa la reunió, es realitzarà un menjar barbacoa per a tots els assistents