Club Nàutic Ampolla

Adreça
Municipi L'Ampolla
Codi Postal 43895
Comarca Baix Ebre
Província Tarragona
President Sr Jordi Brull Piñol
Telèfon 977 460 211
Fax 977 593 007
E-mail portnauticampollacom
Pàgina web www.nauticampolla.com
Logo de Club Nàutic Ampolla

Sol·licitar permís de pesca.

Modalitats de pesca esportiva que practica
Mar Costa Embarcació Altura Aigua Dolça Salmònids Black-Bass Càsting
No No No No No