Societat Pescadors Esportius Mar Sant Adrià de Besòs

Adreça C/Carme 22-32
Municipi Sant Adrià de Besòs
Codi Postal 08930
Comarca Barcelonès
Província Barcelona
President Sr. Eric Martí Bonet
Telèfon 93-381- 46-29
Fax
E-mail joseescartinelefonicanet
Pàgina web
Logo de Societat Pescadors Esportius Mar Sant Adrià de Besòs

Sol·licitar permís de pesca.

Modalitats de pesca esportiva que practica
Mar Costa Embarcació Altura Aigua Dolça Salmònids Black-Bass Càsting
No No No No No No