Societat Esportiva Pesca Marítima Sitges

Adreça Poliesportiu Pins Vens, s/n
Municipi Sitges
Codi Postal 08870
Comarca Garraf
Província Barcelona
President Alberto Chaparro Dominguez
Telèfon 609833672 / 699656388
Fax
E-mail societatpescasitgesgmailcom
Pàgina web societatpescasitges.blogspot
Logo de Societat Esportiva Pesca Marítima Sitges

Sol·licitar permís de pesca.

Modalitats de pesca esportiva que practica
Mar Costa Embarcació Altura Aigua Dolça Salmònids Black-Bass Càsting
No No No No No No