Societat Pescadors Seròs

Adreça C/Mossen Ferran, 16
Municipi Seròs
Codi Postal 25183
Comarca Segrià
Província Lleida
President Xavier Balcells Zaragoza
Telèfon 630759849
Fax
E-mail spescaserosgmailcom
Pàgina web www.societatpescaseros.eu
Logo de Societat Pescadors Seròs

Sol·licitar permís de pesca.

Modalitats de pesca esportiva que practica
Mar Costa Embarcació Altura Aigua Dolça Salmònids Black-Bass Càsting
No No No No No No