Cub de Pescadors Esportius de Solsona

Adreça Pare Claret, off.1 Casal de Cultura i Juventut
Municipi Solsona
Codi Postal 25280
Comarca Solsonès
Província Lleida
President Sr. Marc Malé Estany
Telèfon 973480562
Fax 973480562
E-mail pescadorssolsonaoutlookes
Pàgina web clubpescadorssolsona.weebly.com
Logo de Cub de Pescadors Esportius de Solsona

Sol·licitar permís de pesca.

Modalitats de pesca esportiva que practica
Mar Costa Embarcació Altura Aigua Dolça Salmònids Black-Bass Càsting
No No No No No No