Normativa

Llicència i tickets de pesca

Normativa de pesca general

La normativa de pesca general s'aplica tant a les modalitats de pesca marítima com a les modalitats de pesca continental.

Reglaments

Legislació catalana

Legislació espanyola

 • Corb marí gros: ORDRE MAM/2784/2004,
  de 28 de maig, publicada al B.O.E. nº197 de 16 d'agost de 2004, segons la qual el corb marí gros (Phalacrocorax carbo sinensis) deixa de ser una espècie protegida.
 • Ley del Dopaje
 • Real Decreto sobre talles mínimes
  Real Decreto 560/1995, pel qual s'estableixen les talles mínimes de determinades espècies pesqueres (BOE , sábado 8 de abril de 1995). Més informació sobre talles mínimes:
  • Mar: Talles mínimes autoritzades
   Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural
  • Riu: Ordre de veda 2010: RESOLUCIÓ MAH/528/2010,
   de 23 de febrer, per la qual es fixen les espècies pescables, els períodes hàbils de pesca i les aigües en què es pot dur a terme l'activitat de pesca a les aigües continentals de Catalunya per a la temporada 2010.

Legislació europea

 • Mètodes de mesura
  Reglament (CE) núm. 894/97, del Consell, de 29 d'abril de 1997, pel qual s'estableixen determinades mesures tècniques de conservació dels recursos pesquers, (DOCE sèrie L, núm. 132, de 23.05.97).

Normativa de pesca al mar

La normativa aplicable a les modalitats de pesca marítima inclou també la normativa de pesca general.

Legislació catalana

Legislació espanyola

Normativa de pesca al riu

La normativa aplicable a les modalitats de pesca continental inclou també la normativa de pesca general.

Legislació catalana

informació: Pot veure arxius PDF: Portable Document Format .PDF amb Sumatra PDF. Shift + Clic els obre a una nova finestra.