Nota Informativa: Pesca a la ZPC intensiva de Malagarriga

NOTA INFORMATIVA

PESCA A LA ZPC INTENSIVA DE MALAGARRIGA

Aquesta Federació Catalana vol comunicar que ha decidit no obrir, momentàniament, la Zona de Pesca Controlada Intensiva de Malagarriga, fins que el Departament de Medi Ambient i Habitatge, realitzi unes repoblacions suficients i adequades amb truita arc iris, que asseguri que puguin celebrar-se, en condicions, els concursos de pesca per part de totes les Societats de les comarques de Barcelona, i l'activitat habitual de pesca de lleure.

Les quantitats que es preveuen repoblar per part del Departament de Medi Ambient i Habitatge no satisfan, ni molt menys, en l'actualitat la demanda existent de pesca a Malagarriga, i aquesta Federació Catalana prefereix que les quantitats de truites que anirien destinades a Malagarriga, puguin ajudar a cobrir, encara que sigui en alguna poca quantitat, les necessitats de les Societats de Pescadors, en els seus Intensius. I així ha esta ja comunicat al Departament.

Sentim enormement haver de prendre aquesta decisió, per que sabem la gran funció social i esportiva que realitza Malagarriga, en el conjunt dels pescadors de les Àrees Metropolitanes i Urbanes de les comarques de Barcelona. Però esperem entengueu les raons que ens porten a fer-ho. A la vegada que esperem que algun dia el Departament de Medi Ambient i Habitatge comprengui quina es la funció social i d'us públic que suposen les Zones de Pesca Controlada Intensives, actualment a Catalunya.

Oportunament s'anunciarà l'obertura de la Zona de Pesca de Malagarriga, que desitgem pugui ser el més aviat possible.