Llicència de pesca (federativa i administrativa)

Quines llicències necessito per pescar?

La llicència o llicències necessàries depenen dels escenaris en què vulgui practicar la pesca:

Llicència de pesca recreativa

Prestacions

 • Autoritza la pesca de superfície des de terra o des d'una embarcació.
 • Vàlida per pescar en aigües marítimes i continentals, llevat de llocs amb prohibicions especials.
 • La pesca des d'embarcacions es pot realitzar des de la sortida fins a la posta del sol.
 • La pesca des de terra es pot realitzar durant tot el dia; durant el període d'estiu (15 maig - 15 de setembre), els plans d'usos dels ajuntaments fixaran l'horari diürn de pesca.
 • Durada de la llicència: 1, 2, 3 o 4 anys. També hi ha llicencies per dies i setmanes.

Com obtenir-la o renovar-la

Documentació necessària

 • DNI o NIE o Passaport

On puc tramitar-la?

Més informació sobre la pesca recreativa al DAAM.

Autorització llicència de pesca recreativa per a menors d'edat (63 KB)

Llicència federativa recreativa de competició d'Esport Base

Prestacions

La llicència federativa recreativa de competició d'Esport Base permet participar en les competicions de pesca que organitzen les societats fins a la categoria d'Intersocials.

Com obtenir-la o renovar-la

Per a obtenir o renovar una llicència federativa cal ser soci de qualsevol de les societats federades a la FCPEC, i els tràmits de la mateixa s'han de fer directament amb la Societat.

El seu preu depèn de l'edat del titular, i per a l'any 2015 és:

 • Infantil (de 0 a 14 anys): 12 €
 • Juvenil (de 15 a 16 anys): 28 €
 • Sènior (de 17 a 64 anys): 35 €
 • Veterà (65 o més anys): 16 €

Sol·licitud de duplicat

En cas de sol·licitar un duplicat, es pot fer directament a les oficines de la FCPEC.

Llicència federativa de competició d'Alt Nivell

Prestacions

La llicència federativa de competició d'Alt Nivell permet participar en les competicions oficials de pesca de la Federació, a més de en les competicions de pesca de les societats.

Com obtenir-la o renovar-la

Per a obtenir o renovar una llicència federativa cal ser soci de qualsevol de les societats federades a la FCPEC, i els tràmits de la mateixa s'han de fer directament amb la Societat.

El seu preu depèn de l'edat del titular, i per a l'any 2015 és:

 • Infantil (de 0 a 14 anys): 23 €
 • Juvenil (de 15 a 16 anys): 51 €
 • Sènior (de 17 a 64 anys): 60 €
 • Veterà (65 o més anys): 27 €

Sol·licitud de duplicat

En cas de sol·licitar un duplicat, es pot fer directament a les oficines de la FCPEC.

informació: Pot veure arxius PDF: Portable Document Format .PDF amb Sumatra PDF. Shift + Clic els obre a una nova finestra.