Jonathan Villen - 1.879 kg. - 2012 - Federació Catalana de Pesca Esportiva i Càsting

Jonathan Villen - 1.879 kg.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6