Reunió sobre l'actual situació amb la pesca continental

NOTA DE PREMSA

REUNIÓ ENTRE EL PRESIDENT I REPRESENTANTS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER TAL D'ANALITZAR I RESOLDRE L'ACTUAL SITUACIÓ AMB LA PESCA CONTINENTAL

El divendres dia 23 de febrer, va tenir lloc una reunió entre representants de la Vice-presidència de la Generalitat de Catalunya: el Secretari General de la Vice-presidència, Sr. Rafael Niubó, la Secretaria General de l'Esport, Sra. Anna Pruna, el Director general de l'Esport, Sr. Manel Ibern; representants del Departament de Medi Ambient i Habitatge: el Director General del Medi Natural, Sr. Joan Pallisé; i el President d'aquesta Federació Catalana de Pesca Esportiva i Casting, el Vice-president 2º i el Gerent, com representants d'aquesta Federació.

A la trobada s'ha tractat, la problemàtica existent pel desenvolupament del vigent Conveni entre el Departament de Medi Ambient i Habitatge i la Federació Catalana de Pesca Esportiva i Casting, així com del model de futur que ha de regir l'activitat de la pesca continental a Catalunya.

El President ha qualificat la trobada de molt positiva i esperançadora, dintre de l'actual gravetat, ja que creu que amb la intervenció de la Secretaria General de l'Esport i de la Vice-presidència del Govern, s'ha obert un nou camí que, de ben segur, ajudarà a la normalització de la pràctica de la nostre activitat i fixarà  uns elements estables i confortables per ambdues parts. Agraeix la important contribució per part de la Vice-presidència de la Generalitat de Catalunya i de la predisposició mostrada pel Director General de Medi Natural per estudiar una solució amb urgència, i espera decisions immediates per part del DMAiH, que restableixin l'ordre de funcionament actual en la gestió de la pesca, l'acompliment del Conveni vigent, i les obligacions assolides en virtut del mateix front a tercers.

A continuació s'adjunta un annex, en el que es recull les bases de la proposta de Model de Futur, així com unes primeres propostes més concretes per poder estudiar conjuntament amb la Direcció General del Medi Natural.