Llenguado

Llenguado

Trobarà dades com el nom científic, la llargària i l'hàbitat del peix
Llenguado a la Viquipèdia.