ACORDS JUNTA DIRECTIVA 27/07/2015

28 d'agost de 2015

ACORDS:

Assumptes esportius:

Felicitar al esportista federat Jaume Riambau Navarro pel seu reconeixement com a Deportista de Alto Nivel per part del Consejo Superior de Deportes.

Sol·licitar a la Federació Espanyola de Pesca l’organització dels Campionats d’Espanya de Salmònids Mosca, de Curricà de Costa i d’Inland Càsting.

Presentar una moció demanant un àrea pròpia pel Carpfishing en la propera assemblea de la Federació Espanyola de Pesca.

Presentar les propostes per a la nova llei catalana de pesca marítima.

Trametre davant el Consejo Superior de Deportes les reclamacions quant a les classificacions de Mar Costa conjuntament amb la Federación Canaria de Pesca.

Notícia classificada a: federacio