Convocatòria Assemblea General Ordinaria 2011

8 d'abril de 2011

CONVOCATORIA ASSEMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA FEDERACIÓ CATALANA DE PESCA I CASTING

Dia: 7 de maig de 2011

Hora: 9,00 hores primera convocatòria, 9,30 hores segona convocatòria

Lloc: Local del Consell Català de l'Esport . Av. Països Catalans 40-48 08950 Esplugues de Llobregat

Amb el següent

ORDRE DEL DIA:

  1. Lectura i aprovació, si s’escau de l’Acta de l' Assemblea anterior
  2. Nomenaments càrrecs Junta Directiva
  3. Informe de Presidència.
  4. Gestió econòmica de l'exercici 2010, i aprovació si s'escau.
  5. Projecte pressupost de l'any 2011, i aprovació si s'escau
  6. 11,00-11,30 hores PAUSA

  7. Lliurament de títols de campions als esportistes
  8. Calendari de competicions de la FCPEiC per l'any 2011
  9. Ponències i mocions en cas que n'hagin de presentades
  10. Torn obert de paraules.

13,30 hores : FINALITZACIÓ.

El Secretari

Sr. Francisco Pagano Vilaplana

Barcelona, 7 d'abril de 2011

Notícia classificada a: federacio