Furtius telefònics

28 d'abril de 2010

La SPE d'Alfarràs va advertir en el seu blog i va denunciar a la Direcció general que els permisos obtinguts per telèfon no indiquen la categoria del pescador o el preu del permís. Un pescador malintencionat pot treure un permís telefònic dient que és soci o federat, després en el riu diu que és tarifa general i no passa res, perquè en el SMS oficial no es diu quina categoria de pescador és.

S'adjunta:

Podeu veure documents PDF amb Sumatra PDF.

Notícia classificada a: societats