Nota Informativa: Sobre el transvasament projectat al riu Segre

21 de març de 2008

Escrit dirigit al Conseller de Medi Ambient i Habitatge sobre el transvasament projectat al riu Segre

Davant les noticies aparegudes als mitjans de comunicació en les que per part del Govern de la Generalitat de Catalunya es projecta transvasar aigua del Segre a la conca del Llobregat, tot utilitzant el túnel de servei del Túnel del Cadí, aquesta Federació Catalana ha fet l’escrit al Conseller de Medi Ambient i Habitatge Sr. Francesc Baltasar, el qual s’adjunta tot sol·licitant-li dades i explicacions al respecte.

No cal dir la gran preocupació que en aquesta Federació Catalana, i entenem que a tots els pescadors esportius genera un transvasament com aquest. Coneixeu al respecte la quantitat d’escrits, queixes i denúncies que periòdicament hem anat adreçant al Departament de Medi Ambient i Habitatge sobre l’assecament anyal del riu Segre i que no han tingut ni tan sols resposta. Tenint en compte la poca o nul·la transparència mostrada pel Departament de Medi Ambient i Habitatge, en aquesta qüestió, entengueu que ens genera un gran estat de preocupació sobre el futur del que havia estat un dels millors rius truiters de tot l’Estat.

Sobre la resposta rebuda per part del Departament i les actuacions que puguem al respecte realitzar, us mantindrem degudament informats.

Escrit al Conseller

Honorable Sr. Francesc Baltasar
Conseller de Medi Ambient i Habitatge

Honorable Sr.

Davant de les noticies aparegudes als mitjans de comunicació sobre el transvasament d’aigua del Segre al Llobregat pel túnel de servei del Túnel del Cadí, aquesta Federació Catalana de Pesca Esportiva i Càsting vol fer palesa la seva preocupació davant aquesta possibilitat, tot tenint en compte que venim denunciant des de fa molts anys el fet que durant els mesos d’estiu el Riu Segre i els seus afluents pateixen ja una dràstica reducció dels seus cabals, degut a detraccions d’aigua, que fa que trams del riu quedin secs, amb el greu perjudici als ecosistemes aquàtics i les poblacions piscícoles.

A tal efecte sol·licitem ens comuniqueu:

  1. Com es desenvoluparia aquest transvasament: Indret on es realitzaria la presa de l’aigua, recorregut de la mateixa, i lloc de connexió amb la conca del Llobregat.
  2. Quins cabals es transvasarien en les diferents èpoques de l’any.
  3. Quines mesures s’han tingut en compte en el projecte per minimitzar l’impacte sobre els ecosistemes aquàtics i les poblacions piscícoles.
  4. Quines mesures s’han previst per preservar el pas d’organismes d’una conca a l’altre.
  5. Quines mesures s’han previst per preservar el pas d’organismes d’una conca a l’altre.
  6. Programa de informació pública previst i per que no s’ha fet aquest abans.
  7. Programa de seguiment del transvasament que ha estat establert, o en el seu defecte quan i com es pensa establir.

Donada la importància que per a nosaltres té el dur a terme una mesura com aquesta, i en acompliment de les normes de transparència i participació ciutadana, a la que esta obligat tot govern democràtic, esperem la vostra resposta.

Atentament

Lluis Pujal i Faurat
PRESIDENT
Barcelona, 19 de març de 2008