Nota Informativa: Recurs contra la resolució de subvencions a les ZPC

11 d'agost de 2007

Recurs de reposició contra la resolució del Departament de Medi Ambient i Habitatge de convocatòria de subvencions a les actuacions desenvolupades a les Zones de Pesca Controlada per a l'any 2007

Us assabentem que aquesta Federació Catalana de Pesca Esportiva i Càsting ha interposat Recurs de Reposició davant el Conseller de Medi Ambient de Habitatge contra la Resolució MAH/2198/2007, del Departament de Medi Ambient i Habitatge de convocatòria de subvencions a les actuacions desenvolupades a les zones de pesca controlada per a l'any 2007, per entendre que perjudica i danya els interessos d'aquesta Federació Catalana i de les Societats de Pescadors federades, i vulnera el conveni vigent entre el Departament i la Federació Catalana. Aspectes aquests comentats en la darrera Nota Informativa emesa a tal efecte.

Per aquelles Societats que vulguin exercir el seu dret a recórrer aquesta Resolució, trobareu adjunt un model que hem preparat, basat en el recurs presentat per aquesta Federació Catalana.

Model de recurs (DOC, 35 KB) i arxius annexos:

Podeu veure i editar documents DOC amb OpenOffice.org.